Relacje Polski z Ukrainą. Jak widzą nas nasi wschodni sąsiedzi?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

W sierpniu 2022 r. z inicjatywy ukraińskiego ośrodka Info Sapiens i polskiego Centrum Dialogu im. Mieroszewskiego przeprowadzone zostało badanie opinii publicznej na Ukrainie. Jego celem było dokonanie oceny współczesnych relacji polsko-ukraińskich oraz postawienie odpowiedzi na pytanie, jak nasz kraj i jego obywatele są postrzegani po wschodniej stronie granicy oraz co stanowi największe zagrożenie dla rozwoju pozytywnych stosunków pomiędzy oboma krajami w przyszłości.

Polska i Polacy w oczach Ukraińców

O relacjach polsko-ukraińskich mówi się od lat. Ich znaczenie urosło na początku 2022 r. W momencie niczym nieuzasadnionej zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, Polska przodowała w niesieniu pomocy krajowi dotkniętemu wojną, wspierając jego obywateli oraz wykazując się ogromnym poziomem empatii. Nie przeszło to bez echa i w widoczny sposób odbiło się w postawach Ukraińców wobec Polski i Polaków. To, jak nasz kraj i jego obywatele są obecnie postrzegani za wschodnią granicą, doskonale ukazuje przeprowadzony w sierpniu 2022 r. sondaż.

Badanie opinii publicznej zostało wykonane przez ukraiński ośrodek Info Sapiens we współpracy z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Wzięli w nim udział obywatele Ukrainy. Sondaż przyniósł odpowiedni bardzo pozytywne, potwierdzając wysoki poziom żywionej przez Ukraińców sympatii do Polski i Polaków (80%) i jednocześnie znikomy odsetek (poniżej 1%) Ukraińców, którzy mają do naszego kraju negatywny stosunek. W tym kontekście relacje polsko-ukraińskie jawią się jako pozytywne, pełne wzajemnego zaufania, a także zgody na dalsze zacieśnianie wzajemnych więzi.

Większość Ukraińców ma pozytywny stosunek do naszego kraju i jego obywateli, blisko 1/3 respondentów czuje z Polakami braterską więź, a 29% pytanych chciałaby, aby między oboma krajami został zawarty trwały sojusz. Badanie przeprowadzone w sierpniu 2022 r. dostarczyło także ważnych dowodów na to, że relacje Polski z Ukrainą mają ogromny potencjał rozwoju, który powinien zostać właściwie wykorzystany w przyszłości.

relacje polsko ukraińskie

Najważniejsze zagrożenia dla rozwoju stosunków polsko-ukraińskich

Badanie opinii publicznej ujawniło także pewne zagrożenia dla rozwoju pozytywnych relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Największym z nich, które może rzutować na przyszłość, jest podatność pewnej grupy ukraińskiego społeczeństwa na rosyjską propagandę. Odwołuje się ona głównie do istniejących w świadomości obywateli Ukrainy mitów historycznych, w tym m. in. niczym niepopartych twierdzeń, jakoby Polska dążyła do odzyskania ziem ukraińskich. Na szczęście, zaledwie 17% pytanych uznaje takie twierdzenia za wiarygodne, większość natomiast wie, że nie są one prawdą.

Drugim, istotnym problemem dla zacieśniania stosunków polsko-ukraińskich są pewne wydarzenia z przeszłości, w tym m. in. różnice w postrzeganiu UPA w Polsce i na Ukrainie oraz uznania odpowiedzialności tej formacji za czystki etniczne. W tym kontekście szczególnie niepokojący jest wysoki odsetek Ukraińców (24%), którzy nie zgadzają się na oficjalne uznanie ukraińskiego podziemia za sprawcę ludobójstwa na ludności polskiej. Pocieszający jest natomiast fakt, że większość Ukraińców, którzy wzięli udział w badaniu, przeważnie pozytywnie ocenia rolę Polaków w historii Ukrainy.

 

Zdjęcia: materiał Partnera

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*